+420 518 366 690

Jak probíhá spolupráce

Spolupráce s ordinací praktické lékařky pro děti a dorost MUDr. Evy Vrzalové probíhá s výjimkou velmi individuálního a empatického přístupu k pacientům na celkem běžné a obecně zažité bázi vztahu pediatr-pacient:

  1. Při registraci či transferu nového pacienta je vždy nutná osobní návštěva pacienta, nebo alespoň jeho zákonného zástupce.
  2. Pacient dochází na pravidelné preventivní prohlídky a povinná očkování v individuálně stanovených intervalech.
  3. Pokud pacient či jeho zákonný zástupce zaznamená náhlé změny v chování či jakkoli závažné zdravotní obtíže, je nasnadě, aby v co nejkratším časovém úseku vyhledal naši odbornou pomoc.
  4. Naše ordinační hodiny jsou rozvrženy tak, aby se nám v čekárně zbytečně nemísili nemocní a zdraví pacienti a proto Vás o dodržování tohoto rozvržení snažně prosíme.
  5. Aplikace nadstandardních očkovacích látek, nadstandardní vyšetření a administrativní služby jsou hrazeny dle ceníku přístupného v naší ordinaci.

Naše ordinace spolupracuje s následujícími zdravotními pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)